تحصیل رایگان در کشور چک با زبان چکی

تحصیل رایگان در کشور چک با زبان چکی

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

آموزش زبان چک درتهران | آموزشگاه زبان چک در تهران

  کشور چک دارای ۲۶ دانشگاه ملی ، ۲ دانشگاه دولتی ، ۴۳ دانشگاه خصوصی می باشد که تحصیل در دانشگاه های ملی و دولتی به صورت رایگان می باشد مگر اینکه تحصیل به زبانی غیر از زبان چکی باشد.شرط اساسی برای تحصیل در دانشگاههای دولتی چک عبارتست از دانستن زب...