دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

کلاس زبان آلمانی گوته در شیراز

 موسسه گاما برگزارکننده کلاس های زبان آلمانی گوته در شیراز و تهرانپیشینه تدریس زبان آلمانی در شهر شیراز قدمتی طولانی دارد اما متاسفانه بدلیل عدم انطباق با روش های نوین آموزشی و عدم استفاده از منابع روز مسیر یادگیری این زبان برای علاقه ...