کلاس زبان آلمانی گوته در شیراز

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

کلاس زبان آلمانی گوته در شیراز

 متقاضیان تحصیل و اقامت کشور آلمان نیازمند اخذ مدرک گوته زبان آلمانی در سطح B1 یا B2 میباشند.پیشینه تدریس زبان آلمانی در شهر شیراز قدمتی طولانی دارد اما متاسفانه بدلیل عدم انطباق با روش های نوین آموزشی و عدم استفاده از منابع روز مسیر یادگیر...