کلاس زبان آلمانی گوته در ایلام

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

تدریس زبان آلمانی گوته در ایلام

متقاضیان تحصیل و اقامت کشور آلمان نیازمند اخذ مدرک گوته زبان آلمانی در سطح B1 یا B2 میباشندپیشینه تدریس زبان آلمانی در شهر ایلام قدمتی طولانی دارد اما متاسفانه بدلیل عدم انطباق با روش های نوین آموزشی و عدم استفاده از منابع روز مسیر یادگیری این ز...