کلاس زبان  آلمانی گوته دراصفهان

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

تدریس زبان آلمانی گوته در اصفهان

 متقاضیان تحصیل و اقامت کشور آلمان نیازمند اخذ مدرک گوته زبان آلمانی در سطح B1 یا B2 میباشندپیشینه تدریس زبان آلمانی در شهر اصفهان قدمتی طولانی دارد اما متاسفانه بدلیل عدم انطباق با روش های نوین آموزشی و عدم استفاده از منابع روز مسیر یادگیر...