1/4/1400

کلاس ترکی استانبولی در یزد

کلاس ترکی استانبولی در یزد

بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در یزد یک جلسه رایگان

قبل از شروع فرایند یادگیری زبان ترکی استانبولی دقیقا دلیل و علت نیاز خود به این زبان را مشخص کنید تا زمان و هزینه خود را در مسیر دوره اشتباه هدر ندهید.  دقت کنید !! قبل از ثبت نام در هر آموزشگاه زبان ترکی استانبولی یک جلسه رایگان در کلاس در...

زمان ثبت نام آزمون تومر2020 تهران و تبریز

آزمون تومر آزمون استاندارد شده توسط دانشگاه آنکارا می باشد و افرادی که قصد تحصیل و یا کار در کشور ترکیه را دارند باید گواهی و یا دیپلم تومر خود را ارائه دهند.توجه :آزمونی با نام تومر توسط برخی موسسات برگزار می شود که بی ارتباط با دانشگاه آنکارا می با...

بهترین کلاس زبان ترکی استانبولی در یزد | یک جلسه رایگان

 موسسه گاما اولین و بهترین اموزشگاه کلاس های زبان ترکی استانبولی در ایران ، از سال ۸۹ فعالیت خود را زمینه آموزش و گسترش این زبان آغاز نمود.در طی سالیان گذشته هزاران نفر از شرکت ها و نهادهای تجارتی مختلف از دوره های متنوع زبان ترکی استا...