دوره پادفک روسیه تحصیل پزشکی دندانپزشکی روسیه

دوره-پادفک-روسیه-تحصیل-پزشکی-دندانپزشکی-روسیه موسسه گاما

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه 2022

متن اطلاعیه وزارت بهداشت برای لیست 2021 -2022با بررسی‌­های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه ­بندی معتبر بین­ المللی Times، QS و Shanghai لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع ...