دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

بهترین کلاس زبان روسی در بوشهر

برای یادگیری زبان روسی دو نوع دوره کلی وجود دارددوره های ترمیک زبان روسیاین دوره برای افردی طراحی شده که محدودیت زمان ندارند و قصد دارند در طولانی مدت زبان روسی را فرا بگیرند.تعداد جلسات هر ترم در دوره ترمیک : 20 جلسهتعداد کل ترم ها : 12 ترمدوره کارب...