دوره آموزش زبان چینی

سیستم پینیین در دهه ۱۹۵۰ توسط بسیاری از زبان شناسان ازجمله ژویوگوانگ توسعه یافت و در سال  ۱۹۵۸توسط دولت چین به تصویب رسید و چندین بار اصلاح شد.

همچنین  سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) پنیین را به عنوان یک استاندارد بین المللی در سال ۱۹۸۲ به تصویب رساند و پس از آن سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ این سیستم را به عنوان یکی از زبان های رسمی سازمان ملل به تصویب رساند که در حال حاضر این زبان به عنوان یکی از زبان های رسمی سازمان ملل در کنار زبان های انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش زبان چینی

درس اول _ پین یین Pīnyīn یا آموزش آوانگاری خط چینی

 پین یین 拼音 Pīnyīn از سه بخش حروف بی صدا و حروف صدا دار و تن صدا تشکیل شده است. که در اصطلاح به سیستم نوشتن تلفظ خط چینی پین یین 拼音 Pīnyīn گفته می شود برای یادگیری زبان چینی اگربخواهیم فقط از خط چینی استفاده کنیم بسیار مشکل است چون در زبان چینی ...

درس دوم _آموزش حروف صدادار ساده ترکیبی در زبان چینی

در جلسه ی گذشته با حروف بی صدا در زبان چینی و نحوه ی تلفظ آشنا شدیم در ادامه می خواهیم با حروف صدا دار زبان چینی آشنا شویمحروف صدا دار韵母 yùnmǔ  این حروف شامل حروف صدا دار ساده و حروف صدا دار ترکیبی می باشدالف:حروف صدا دار ساده( 单韵母 D...

بهترین آموزشگاه زبان چینی در بندرعباس + 😵 3 ماهه کاربردی +برنامه کلاسی هزینه

شاید به جرات بتوان گفت یکی از پرطرفدار ترین و پول ساز ترین زبان های جامعه امروز زبان چینی می باشد.زبان چینی سخت نیست…به محض شنیدن نام زبان چینی بسیاری از آن بعنوان سخت ترین زبان یاد می کنند. این درحالیست که این ایده ای غلط است و شاید به ه...

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درچین 2022

لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت  : براساس تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که هر ساله برگزار می شود لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین هر ساله توسط وزارت بهداشت در حال تغییر است که بعضی اوقات...

بهترین آموزشگاه زبان چینی در کرمانشاه + 😵 3 ماهه کاربردی +برنامه کلاسی هزینه

شاید به جرات بتوان گفت یکی از پرطرفدار ترین و پول ساز ترین زبان های جامعه امروز زبان چینی می باشد.زبان چینی سخت نیست…به محض شنیدن نام زبان چینی بسیاری از آن بعنوان سخت ترین زبان یاد می کنند. این درحالیست که این ایده ای غلط است و شاید به ه...

کلاس زبان چینی در مشهد+ 😵 3 ماهه کاربردی +برنامه کلاسی هزینه

شاید به جرات بتوان گفت یکی از پرطرفدار ترین و پول ساز ترین زبان های جامعه امروز زبان چینی می باشد.زبان چینی سخت نیست…به محض شنیدن نام زبان چینی بسیاری از آن بعنوان سخت ترین زبان یاد می کنند. این درحالیست که این ایده ای غلط است و شاید به ه...