دوره آموزش کاربردی زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

درس اول _ آموزش الفبای زبان فرانسه

زبان فرانسه از حروف الفبای لاتین مدرن بهره می گیرد. این الفبا از ۲۶ حرف تشکیل شده است. از میان این حروف ۶ تای آنها صدادار یا مصوّت و ۲۰ حروف باقیمانده بی صدا یا صامت می باشند.حروف صدادار عبارت اند از : a-e-i-o-u-y . با یادگیری تلفظ صحیح حروف الف...

درس دوم _ آموزش الفبای زبان فرانسه (بخش دوم)

در جلسه گذشته با حروف الفبای زبان فرانسه، اکسان ها و نشانه‌های املایی دیگر تا حدودی آشنا شدیم. در ادامه میخواهیم با حروف ساکن آشنا بشویم.حروف ساکن (muette)در زبان فرانسه بسیاری از حروف ساکن می‌باشند یعنی اینکه تلفظ نمی‌شوند. بعنوان مثا...