آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی از پایه

چگونه خود را معرفی کنیم؟ کلماتی در گفتگوها سلام و خداحافظی کردن حالت چه طور است ؟ ...

دوره های آموزش آنلاین زبان آلمانی | حضور همزمان استاد و زبان آموز

 زمانی که صحبت از آموزش مجازی به میان می آید ذهن ها به سمت آموزش های ضبط شده و قرار داده شده بر روی سایت ها  و یا آموزش هایی از طریق تلگرام و یا دیگر نرم افزار های اجتماعی در دسترس می رود. اما نوع دیگری از آموزش مجازی وجو دارد که گاما از آن...