آموزش رایگان آیلتس

آموزش رایگان آیلتس

آموزش رایگان آیلتس

انواع فعل در زبان انگلیسی زمان حال ساده

شاید اساسی ترین نکته در یادگیری زبان، شناختن انواع فعل و استفاده صحیح و کاربردی از آن ها باشد. به طور کلی در انگلیسی سه زمان گذشته، حال و آینده وجود دارند که به ترتیب Past Tense ، Present Tense و Future Tense نامیده می شوند. نکته ی طلایی درک تمام افع...

نکات اسپیکینگ آیلتس

همانطور که می دانید یکی ازچهار بخش اصلی آزمون آیلتس، بخش مکالمه یا اسپیکینگ می باشد.دانستن نکات اسپیکینگ آیلتس به شما کمک خواهد کرد تا در این آزمون به هدف خود برسید. این قسمت از آزمون خود شامل 3 بخش است.در قسمت اول ( Part1 ) ، شما و آزمون گیرنده در م...

تقویت مهارت اسپیکینگ آیلتس

برای تقویت مهارت محاوره در آزمون آیلتس ابتدا باید بدانید که نمره ی شما بر چه اساسی داده می شود. در مورد معیارهای نمره دهی اسپیکینگ به طور کامل در قبل صحبت کردیم ولی برای ساده تر کردن موضوع به چارت زیر توجه کنید. نمره ی آیلتس شما از سه فاکتور مهم...

زمان گذشته در زبان انگلیسی

 همانطور که می دانید شناختن انواع افعال و استفاده ی صحیح و به جا از آن ها موضوع بسیار مهمی در یادگیری زبان می باشد. در مقاله قبل درمورد انواع فعل های زمان حال صحبت کردیم. در این بخش می خواهیم با انواع فعل ها برای توصیف اتفاقی که در گذشته افتاده ...

یادگیری لغات آیلتس

از بین تمامی مهارت های لازم برای داشتن آمادگی خوب برای آزمون آیلتس، بی شک لغت و دامنه لغات یکی از مهم ترین هاست‌. آمادگی برای افزایش مهارت در این قسمت ممکن است سخت و طاقت فرسا باشد‌ ولی ما در این مطلب سعی می کنیم تمامی نکات لازمی که برای یا...

نکات کلیدی رایتینگ آیلتس

در این مقاله 5 اشتباه متداول متقاضیان را برای شما توضیح می دهیم.رعابت نکات کلیدی رایتینگ آیلتس درآزمون ، مخصوصا در مدول رایتینگ، زبان آموزان محترم ممکن است با اشتباهات ساده و قابل جبران، نمره از دست بدهند. در اینجا ما به پرتکرار ترین ایرادات آزمون ده...