کلاس آنلاین یوس 2021 – غیر حضوری
دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره تاریخ شروع وضعیت
کد1_ یوس 2022 چهارشنبه_پنجشنبه_جمعه ساعت 15 الی 18:15 چهار شنبه 17 شهریور 1400 ظرفیت تکمیل
یوس 2022 یکشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه ساعت 15 الی 20 18میلیون و نهصد ، هزینه دوره با تخفیف 17 میلیون و نهصد در صورتی که قبل از تاریخ 15/07/1400 ثبت نام خود را انجام دهید شامل تخفیف شهریه می شوید. چهار شنبه 28 مهر 1400 ثبت نام