دوره های ترکی استانبولی آنلاین گروهی موسسه گاما
تماس با پشتیبانی در روز های تعطیل 09120058646
دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره تاریخ شروع وضعیت
فقط A1 گروهی شنبه - چهارشنبه ساعت 12 الی 13:30 2 ماه و نیم شنبه 16 فروردین 1399 ثبت نام
فقط A2 گروهی یکشنبه ها ساعت 12 الی 9 3 ماه چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399 ثبت نام