لیست برنامه کلاس های ایتالیایی آنلاین _ موسسه گاما
تماس با پشتیبانی در روز های تعطیل 09120058646
دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره تاریخ شروع وضعیت
A1 روز های زوج ساعت 10:30 الی 12 2 ماه پنج شنبه 21 فروردین 1399 ثبت نام
ایتالیایی آمادگی آزمون celt.CILS پنج شنبه 16:30 الی 18- جمعه 10 الی 11:30 ساعت 2 ماه چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399 ثبت نام