این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

درس دهم- پسوند های مهم در زبان ترکی استانبولی

یکی از تفاوت های زبان ترکی استانبولی با زبان فارسی در نحوه استفاده از پسوندها است ، پسوندها در زبان ترکی استانبولی به انتهای کلمه ها یا واژه ها می چسبند به عنوان مثال حروف اضافه در ، از ، تا و.... به صورت پسوند به انتهای واژه ها می چسبند که در ادامه با برخی از مهم ترین پسوند ها در زبان ترکی استانبولی آشنا می شویم.

پاسخ تمرینات درس نهم 

پاسخ تمرین اول:

gidiyor muyum?
gidiyor musun?
gidiyor mu?
gidiyor muyuz?
gidiyor musunus?
gidiyor mu?
 

پاسخ تمرین دوم:

ben
yemiyor muyum?
sen
yemiyor musun?
o
yemiyor mu?
biz
yemiyor muyuz?
siz
yemiyor musunuz?
onlar
yemiyorlar mı?
 
 

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان تشکیل کلاس ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

بهترین کلاس زبان ترکی استانبولی در تهران

 پسوند مفعولی در زبان ترکی استانبولی

پسوند مفعولی در زبان ترکی استانبولی یکی از چهار پسوند i , ı , u , ü می باشد که با توجه به آخرین حرف صداردار کلمه استفاده می شوند.

اگر آخرین حرف صدادار واژه a, ı باشد پسوند   ı استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه e, i باشد پسوند   i استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه o, u باشد پسوند  u استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه ö, ü باشد پسوند  ü استفاده می شود.

پسوندها درزبان ترکی استانبولی

مثال :

 

Sınıf
sınıfı
کلاس را
Deniz
denizi
دریا را
Okul
okulu
مدرسه را
Yüz
yüzü
صورت را

 

نکته : در کلمه هایی که به حرف صدادار ختم می شوند پسوند های مفعولی -yı/-yi /-yu /-yü مي‌باشند در واقع یک y میانجی برای اینکه دو حرف صدا دار پشت سر هم قرار نگیرند قبل از پسوند مفعولی قرار می گیرد. 

Kedi
kediyi
گربه را
Oda
oda
اتاق را
Su
suyu
آب را
Köprü
köprü
پل را

 

به مثال های زیر در جمله ها توجه کنید و فایل صوتی تلفظ جملات را گوش دهید.

 

Ben elma çok seviyorum.
من سیب را خیلی دوست دارم
Sen Özlem'i tanıyor musun?
تو اوزلم را می شناسی؟
Ben o kızı beğenmedim
من آن دختر را نپسندیدم
Burayı biliyor musun?
اینجا را بلدی؟
O araba aldın mı?
آن ماشین را خریدی؟
Bunu satmak istiyorum
می خواهم این را بفروشم
Seni seviyorum!
دوستت دارم
Onu istemiyorum
آن را نمی خواهم

 

نکته : پسوند مفعولی پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص مفرد و جمع به صورت nı/-ni /-nu /-nü- مي‌باشد یعنی یک n میانجی برای اینکه دو حرف صدا دار پشت سر هم قرار نگیرند قبل از پسوند مفعولی قرار می گیرد. 

Onun evi-ni
Onların paraları-nı
Onun kazakını
Onların avukatı-nı

 

نکته : حروف ç-k-p-t بین دو حرف صدادار به c- ğ-b-d تبدیل می‌شود.

مثال :

ağaç-ı →
ağacı
درخت را
kitap-ı →
kitabı
کتاب را
çocuk-u →
çocuğu
بچه را
Kilit-i →
kilidi
قفل را

 

ضمایر شخصی و پسوند مفعولی

 

 

beni
من را
bizi
ما را
seni
تو را
sizi
شما را
onu
او را
onları
آنها را

 

ضمایراشاره و پسوند مفعولی 

bunu
این را
şunu
این را
onu
آن را

 

Bunu alıyorsunuz
این را بگیرید
onu içiyour muyum
آن را بنوشم من آیا؟

نکته : در حالت مفرد ضمایر اشاره n میانجی بین پسوند مفعولی و ضمیر قرار می گیرد.

ضمایر اشاره مکانی و پسوند مفعولی 

bura
اینجا را
şura
اینجا را
ora
آنجا را

 

پسوند یا حرف اضافه (از) در زبان ترکی استانبولی

حرف اضافه "از" با افزودن پسوند denیاdanبه آخر کلمات ساخته می شوند. اگر آخرین حرف صدادار کلمه i ، ü ، e یا öباشد پسوند آخر den خواهد بود. اگر آخرین حرف صدادار کلمه a ،ı، u، o باشد پسوند dan را خواهد بود.

مثال : 

yol + dan
yoldan
از راه
nur + dan
nurdan
از نور
kız + dan
kızdan
از دختر
bülbül + den
bülbülden
از بلبل
bir + den
birden
از یک
kör + den
körden
از کور

 

مثال در جمله :

 Ben bu yoldan geldim
من از این راه آمدم
Birden onacak sana
از یک تا ده بشمار

 

پسوند یا حرف اضافه (به) در زبان ترکی استانبولی

 

حرف اضافه (به) با افزودن e یاa به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر آخرین حرف صدادار کلمه i ، ü ، e یا öب اشد e استفاده می کنیم. اگر آخرین حرف صدادار کلمه a ،ı، u، oباشد a استفاده می کنیم.

 

مثال:

ev + e
eve
به خانه
dil + e
dile
به زبان
diri + e
diriye
به زنده
yol + a
yola
به راه
kız + a
kıza
به دختر
kar + a
kara
به برف

 

مثال در جمله:

Kara bakiyorum
دارم به برف نگاه می کنم

 

نکته : اگر صدای آخر کلمه خود جزو حروف صدادار باشد در ساخت مفعول حرف ماینجی y قبل از a و یا e قرار می گیرد.( ye , ya)

 مثال :

pastaneye
به قنادی
bankaya
به بانک
Ben bankaya gidiyorum
من به بان می روم

 

ضمایر شخصی و حرف اضافه به در زبان ترکی استانبولی

bana
به من
bize
به ما
sene
به تو
size
به شما
ona
به او
onlara
به آنها

 

توجه:همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید در اول شخص و دوم شخص مفرد اتصال پسوند به ضمیر بی‌قاعده است .

نکته :گاهی پسوند‌های (e , a , ye , ya) نیز به معنی "برای" می‌باشند.

مثال:

 

Bunu sana aldım.
این را برای تو خریدم
Üniversiteye girmeye okuyorum.
برای ورود به دانشگاه درس می‌خوانم
Arabaya yeni bir sprey satın aldım.
برای ماشین یک اسپری جدید خریدم
kime çalıştın?
برای کی کار کردی؟

 

پسوند (برای) در زبان ترکی استانبولی

 این پسوند به اسم نمی‌چسبد . فقط یک فرم دارد و بعد از اسم می‌آید.

مثال :

 

 

Sağlık için
برای سلامتی
Parti için
برای مهمانی
Konuşmak için
برای صحبت کردن
Bağımsızlık için
برای استقلال
Yabancılar için
برای خارجی‌ها
Makarna için
برای ماکارونی
Yemek için
برای خوردن

 

پسوند (با) در زبان ترکی استانبولی

فرم قدیمی پسوند (با) در زبان ترکی استانبولی ile می باشد

به عنوان مثال:

Hastane ile
با بیمارستان
el ile
با دست

 اما در فرم های جدید (le , la , yle , yla)

اگر آخرین حرف صدادار کلمه خشن (a , ı , o , u) باشد پسوند la می آید اگر آخرین حرف صدادار کلمه نرم (e , i , ö , ü) باشد پسوند le می آید.

نکته : اگر کلمه به حرف صدادار ختم شود یک y میانجی نیز می گیرد.

 مثال:

Uçakla
با هواپیما
Trenle
با قطار
Metroyla
با مترو
Emre'yle
با امره

کلمه ها 

زبان ترکی استانبولی-پسوندهازبان ترکی استانبولی

 

مکالمه

 

Bu kim?
Bu Ervin
Ervin kim?
Ervin öğrenci mi?
Ahmet öğrenci mi?
Evet,Ahmet de öğrenci.
Ali öğrenci mi?
hayır,Ali öğrenci değil.
زبان ترکی استانبولی_پسوندها در زبان ترکی استانبولی

 

زبان ترکی استانبولی

 

پسوندها در زبان ترکی استانبولی

 

لیست برنامه کلاسی‌های ترکی استانبولی گاما(آنلاین)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی گاما(آفلاین)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی(شعبه خلدبرین)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی(شعبه معالی آباد)

 

لیست برنامه کلاسی‌های ترکی استانبولی گاما شعبه تهران(میرداماد)

 

لیست برنامه کلاسی‌های ترکی استانبولی گاما شعبه تهران(صادقیه)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی گاما(شعبه فرهنگشهر)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی گاما(شعبه اصفهان)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی گاما(شعبه بوشهر)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی(شعبه یزد)

 

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی(شعبه مشهد)

 

برنامه کلاسهای موسسه گاما
ثبت نام درکلاسهای آنلاین
اینستاگرام موسسه گاما

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

3.94


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد