این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

زمان گذشته در زبان انگلیسی

 همانطور که می دانید شناختن انواع افعال و استفاده ی صحیح و به جا از آن ها موضوع بسیار مهمی در یادگیری زبان می باشد. در مقاله قبل درمورد انواع فعل های زمان حال صحبت کردیم. در این بخش می خواهیم با انواع فعل ها برای توصیف اتفاقی که در گذشته افتاده است صحبت کنیم.

درین بخش به آموزش افعال زمان گذشته (Past Tense) می پردازیم.افعال زمان گذشته در زبان انگلیسی سمت چپ نمودار زیر قرار می گیرند.

زمان گذشته در زبان انگلیسی

انواع فعل های انگلیسی در زمان گذشته Past Tense

زمان گذشته در زبان انگلیسی برای توصیف اتفاقاتی که در گذشته افتاده اند، استفاده می شود مانند earlier in the day, yesterday, last week, three years ago. در زمان گذشته چهار فعل مهم داریم که به این صورت توضیح می دهیم:

  • Simple Past
  • Past Continuous
  • Past Perfect
  • Past Perfect Continuous

گذشته ساده (Simple Past)

“Mozart was an Austrian musician. He lived from 1756 to 1791.”

برای زمان گذشته باید به نوع فعل توجه کنید. اگر فعل ما با قاعده باشد در زمان گذشته ساده به -ed ختم می شود. ولی افعال بی قاعده در زمان گذشته تغییر شکل می دهند و باید آن ها را به حافظه بسپارید.

برای دانلود لیست افعال بی قاعده اینجا را کلیک کنید.

simplepast

زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

زمان گذشته در زبان انگلیسی

کارون و جیمز از ساعت 10 تا 11و نیم تنیس بازی کردند.بنابراین آن ها در ساعت 10ونیم مشغول بازی تنیس بوده اند.

وقتی بخواهیم بگوییم شخصی در زمان معینی در گذشته در حال انجام دادن چیزی بوده است، از زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم.

زمان گذشته استمراری زبان انگلیسی

گذشته کامل (Past Perfect)

گذشته کامل زبان انگلیسی

سارا هفته پیش به مهمانی رفت0پاول نیز به آنجا رفت اما یکدیگر را ندیدند.پاول ساعت 10و نیم خداحافظی کرد و به خانه رفت و سارا ساعت 11 به مهمانی رسید.پس وقتی سارا رسید، پاول آنجا نبود.

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous)

گذشته کامل استمراری زبان انگلیسی

دیروز صبح از پنجره به بیرون نگاه کردم. خورشید می درخشید و زمین هم چنان خیس بود پس باران باریده بود.

گذشته کامل استمراری درزبان انگلیسی

پاسخ آزمون افعال زمان حال در زبان انگلیسی

زمان حال در زبان انگلیسی 

زمان حال ساده با مثال در زبان انگلیسی

آزمون زمان گذشته درانگلیسی

پاسخ این آزمون را در مقاله بعدی خواهیم داد.

نمونه سوال زمان گذشته در زبان انگلیسی

برنامه کلاسهای موسسه گاما
ثبت نام درکلاسهای آنلاین
اینستاگرام موسسه گاما

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

3.26


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد