این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

درس ششم - ضمایر فاعلی و ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

تا اینجا الفبای زبان ترکی استانبولی ، جمع بستن در زبان ترکی استانبولی ، پسوند سوالی کردن در زبان ترکی استانبولی وحرف اضافه در زبان ترکی استانبولی را باهم یاد گرفتیم . در صورت نیاز به مرور مجدد می توانید به لینک آموزش زبان ترکی استانبولی مراجعه کنید.

دوستان عزیز می توانید دیدگاه های خودرا در پایین هر درس برای ما ارسال نمایید و به کیفیت این آموزش ها مارا یاری نمایید.

 

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان تشکیل کلاس ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

بهترین کلاس زبان ترکی استانبولی در تهران

ضمایر فاعلی در زبان ترکی استانبولی

 

مفرد
معنی
جمع
معنی
Ben
من
Biz
ما
Sen
تو
Siz
شما
O
او
Onlar
آنها

 

فایل صوتی تلفظ ضمایر فاعلی زبان ترکی استانبولی

نکته : تلفظ حرف e در زبان ترکی استانبولی حالت فتحه و کسره آن نزدیک به هم می باشد.به نحوه تلفظ Ben  و Sen در فایل صوتی دقت کنید.

تصویر زیر ضمایر فاعلی در زبان ترکی استانبولی را نشان می دهد.

ضمایر فاعلی در زبان ترکی استانبولی

پسوند های ملکی در زبان ترکی استانبولی

الف)  پسوند های ملکی در زبان ترکی استانبولی طبق آخرین حرف صدادار کلمه به صورت زیر می باشند.

ضمایر فاعلی
پسوند های ملکی
Ben
-ım/ -im/ -um/ -üm
Sen
-ın/-in/-un/-ün
O
-ı/-i/-u/-ü
Biz
-ımız/ -imiz/-umuz/-ümüz
Siz
-ınız/-iniz/unuz/ünüz
Onlar
-ları/-leri

 

نگران نباشید نیاز به حفظ کردن هیچ کدام از این پسوند ها نیست. کافیست به املای کلمه و آخرین حرف صدا دار کلمه دقت کنید به عنوان مثال برای ضمیر فاعلی Ben :

اگر آخرین حرف صدادار a-ı باشد پسوند ım می آید.

اگر آخرین حرف صدادار e-i باشد پسوند im می آید.

اگر آخرین حرف صدادار o-u باشد پسوند um می آید.

اگر آخرین حرف صدادار ö-ü باشد پسوند üm می آید.

جدول زیر نمونه ای پسوند های ملکی در زبان ترکی استانبولی نشان می دهد.

 

e-i
a-ı
o-u
ö-ü
ev-im
ad-ım
telefon -um
gün-üm
ev-in
ad-ın
telefon-un
gün-ün
ev-i
ad-ı
telefon-u
gün-ü
ev-imiz
ad-ımız
telefon-umuz
gün-ümüz
ev-iniz
ad-ınız
telefon-unuz
gün-ünüz
ev-lerı
ad-ları
telefon-ları
gün-ları

 

مثال :

فایل صوتی تلفظ پسوند های ملکی در زبان ترکی استانبولی

مثال
معنی
Benim kolum
دست من
Bizim kolumuz
دست ما
Senin kolun
دست تو
Sizin kolunuz
دست شما
Onun kolu
دست او
Onların kolları
دست آنها

 

ب) پسوند های ملکی برای کلماتی که به حروف صدا دار ختم می شوند به صورت زیر می باشد. به جدول زیر دقت کنید.

ضمایر فاعلی
پسوند های ملکی
Ben
-m
Biz
-mız/ -miz/-muz/-müz
Sen
-n
Siz
-nız/-niz/ -nuz/ -nüz
O
-sı/ -si/ -su/ -sü
Onlar
-ları/ -leri

 

مثال:

baba-m
anne-m
Palto-m
ütü-m
baba-n
anne-n
Palto-n
ütü-n
baba-sı
anne-si
Palto-su
ütü-sü
baba-mız
anne-miz
Palto-muz
ütü-müz
baba-nız
anne-niz
Palto-nuz
ütü-nüz
baba-ları
anne-leri
Palto-ları
ütü-leri

 

ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

 

ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی
ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی طبق جدول زیر می باشند

ضمایر فاعلی مفرد
ضمایر ملکی مفرد
ضمایر فاعلی جمع
ضمایر ملکی جمع
Ben
Benim
Biz
Bizim
Sen
Senin
Siz
Sizin
O
Onun
Onlar
Onların

 

جملات نمونه زیر را ببینید

مثال
معنی
مثال
معنی
benim evim çok güzel
خانه من بسیار زیبا است
bizim evimiz çok güzel
خانه ما بسیار زیبا است
senin evin çok güzel
خانه تو بسیار زیبا است
sizin eviniz çok güzel
خانه شما بسیار زیبا است
onun evi çok güzel
خانه او بسیار زیبا است
onların evleri çok güzel
خانه آن ها بسیار زیبا است

 

دوستان عزیز با توجه به مطالبی که تاکنون یاد گرفتید قطعا مکالمه زیر برای شما آسان خواهد بود.

 

ضمایر فاعلی و ملکی در زبان ترکی استانبولی

 

معنی جملات استفاده شده در مکالمه

کلمه
معنی
Merhaba
سلام
adın ne
نام تو چیست؟
adım Ayşe?
نامم آیشه است
senin adın ne?
نام تو چیست؟
benim adım Mehmeh
نام من مهمت است
memnun oldum
خوش وقتم
ben de memnun oldum
من هم خوش وقتم

 

تمرینات مربوط به ضمایر ملکی و پسوند ملکی در زبان ترکی استانبولی

تمرین اول : جاهای خالی را با پسوند ملکی مناسب پر کنید.

ضمایر فاعلی و پسوند ملکی در زبان ترکی استانبولی

تمرین دوم : موارد صحیح را به هم متصل کنید.

ضمایر ملکی|پسوند های ملکی

 

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

4


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد