این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

درس پانزدهم _ آموزش زمان گذشته ساده سوالی زبان ترکی استانبولی

با آموزش زمان گذشته ساده سوالی در زبان ترکی استانبولی ، آخرین بخش از صرف زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی در خدمتتون هستیم دوستان جهت مطالعه قسمت های دیگر زمان گذشته ساده می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید.

زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی

زمان گذشته ساده منفی در زبان ترکی استانبولی

پاسخ تمرینات درس چهاردهم 

پاسخ تمرین اول:

ben
yemedim
نخوردم
sen
yemedin
نخوردی
o
yemedi
نخورد
biz
yemedik
نخوردیم
siz
yemediniz
نخوردید
onlar
yemediler
نخوردند
 

پاسخ تمرین دوم:

ben
almadım
نخریدم
sen
almadın
نخریدی
o
almadı
نخرید
biz
almadık
نخریدیم
siz
almadınız
نخریدید
onlar
almadılar
نخریدند
 
 

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان تشکیل کلاس ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

بهترین کلاس زبان ترکی استانبولی در تهران

فرمول سوالی زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی

برای زمان گذشته ساده سوالی در زبان ترکی استانبولی از پسوندهای سوالی ساز mı , mi , mu , mü استفاد می کنیم به فرمول زیر دقت کنید

 

سوالی زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی
  مثال :

ben
döndüm mü?
برگشتم؟
sen
döndün mü?
برگشتی؟
o
döndü mü?
برگشت؟
biz
döndük mü?
برگشتیم؟
siz
döndünüz mü?
برگشتید؟
onlar
döndüler mi ?
برگشتند؟

 

ben
unutmadım mı?
فراموش نکردم؟
sen
unutmadın mı?
فراموش نکردی؟
o
unutmadı mı?
فراموش نکرد؟
biz
unutmadık mı?
فراموش نکردیم؟
siz
unutmadınız mı?
فراموش نکردید؟
onlar
unutmadılar mı?
فراموش نکردند؟

 

 تمرینات مربوط به زمان گذشته ساده سوالی ترکی استانبولی

تمرین اول : فعل Gitmek  را به صورت زمان گذشته ساده سوالی در زبان ترکی استانبولی صرف کنید.

تمرین دوم : درست و غلط بودن هر کدام از گزینه های زیر را مشخص نمایید. 

ben
yemedim mı?
biz
yemedik mi?
sen
yemedin mi?
siz
yemedunuz mu?
o
yemedi mu?
onlar
yemediler mi?

 

کلمه ها 

nereye gidiyorsun ?
به کجا می روی؟
Parka gidiyorum
به پارک می روم
pastaneye gidiyorum
به قنادی می روم
Biliyor musun?
آیا می دانی؟
parkın solunda
در سمت چپ پارک
Bir şey değil
قابلی نداشت

 

زبان ترکی استانبولی_ زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

 

مکالمه

 

زبان ترکی استانبولی

 

سوالی زمان گذشته ساده زبان ترکی استانبولی

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

5


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد